петък, 28 Февруари 2020 22:59 ч.

Вижте свободните работни места в Пловдив

20.12.2017   |   10:49
Прочетена: 3390   |
Коментари: 0
Вижте свободните работни места в Пловдив

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА - ПЛОВДИВ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.12.2017 г.


 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование
1 Библиотекар
1 Възпитател (НУП)
1 Логопед (Специална педагогика)
1 Логопед(Комуникативни нарушения на развитието)
1 Отчетник, счетоводство
1 Педагогически съветник (Китайска филология)
1 Професионален консултант
1 Психолог
2 Регионален мениджър
1 Рентгенов лаборант
2 Старши вътрешен одитор(одитор в публичния сектор)
1 Старши учител, прогимназиален
1 Търговски агент
1 Учител, гимназиален (Учител по Информатика и ИТ)
3 Учител, начален (I-IV клас)
1 Учител,прогимназиален (ИСТОРИЯ)
Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
3 Акушерка
3 Арматурист
2 Барман
1 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
2 Гладач
20 Гладач, ютия
1 Готвач
1 Готвач
1 Експедитор, стоки и товари
1 Експедитор, стоки и товари
2 Камериер/камериерка
3 Машинен оператор, металообработващи машини
10 Машинен оператор, производство на каучукови изделия
52 Машинен оператор, шиене
2 Монтажник
11 Монтажник, електронни елементи
3 Монтажник, метални конструкции
2 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
1 Обслужващ, кулинарен щанд
6 Общ работник
4 Оператор, подпомагане на потребители
2 Оператор, пътно-строителни машини
28 Оператор, център за обаждания
5 Охранител
2 Пласьор, стоки
2 Преподавател, спортни дейности и туризъм
2 Продавач-консултант
1 Работник, кухня
7 Работник, сглобяване на детайли
5 Санитар
7 Сервитьор
4 Сценичен работник
1 Трудов посредник
1 Фрезист
9 Чистач/ Хигиенист
6 Шивач
1 Шлосер-монтьор
6 Шофьор, лекотоварен автомобил
50 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ
ул. "Брезовска" N 34

Работни места за специалисти с висше образование:
1 учител по музика
1 администратор на хотел
1 аниматор
2 учител история и цивилизация
1 учител спортна подготовка
1 учител биология и химия
Работни места за средно и основно образованиe:
50 шофьор товарен автомобил /международни превози/
2 гладач
9 монтьор електронно производствено оборудване
2 работник, сглобяване на детайли
9 общ работник
1 работник,поддръжка на спортни съоръжения
20 монтажник, изделия от пластмаса
2 крояч текстил
3 шивач
32 монтажник, електронни елементи
2 барман
2 камериер
4 работник-кухня
2 монтажник,кабели
3 монтажник, производство на слаботокови предпазители
9 оператор,производствена линия
4 чистач,производствени помещения

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ
Бул. “ Руски” 15

Работни места за специалисти с висше образование

1 Старши учител
1 Младши експерт

Работни места за специалисти със средно образование

1 Техник, механик
1 Огняр
4 Работник,кухня
1 Организатор,производство
2 Механошлосер
1 Сервитьор
1 Чистач,производствени помещения

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

2 Бояджия, превозни средства
2 Общ работник,промишлеността

БЮРО ПО ТРУДА – КАРЛОВО
ул. “Меден дол” № 10

Работни места за специалисти с висше образованиe
5 инженер, конструктор- висше спец. Машиносторене ,3 год. трудов стаж
10 технолог- висше образование спец. Машиностроене
1 технически сътрудник – висше или средно образование, работа с компютър
1 инженер-конструктор – висше или средно образование, спец. Машиностроене; металообработване и металургия, тр.стаж 1 година
1 медицинска сестра
1 преподавател по класически балет – специалност „Балетна педагогика”
1 учител-лектор по география 108 уч.часа
1 логопед
1 ресурсен учител – специалност Специална педагогика
Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование
13 машинен оператор в производство на каучук
20 монтажник, изделия от метал
2 крупие
5 оператор в шевното производство
1 шофьор, товарен автомобил кат. СЕ
3 шивач
3 обслужващ работник, промишлено производство
1 шофьор, товарен автомобил /международни превози/, кат.СЕ, 1 г. тр.стаж
10 работник,сглобяване на детайли
2 шофьор на автобус кат.D
1 гладач
1 машинен оператор, обработка на метал
2 касиер-бензиностанция
1 хигиенист
1 готвач
1 помощник готвач
1 чистач-хигиенист – шофьор кат.В

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД
Ул. “Изложение” № 6
Работни места за лица със висше образование
1 главен експерт
1 медицинска сестра
Работни места за лица със средно и основно образование:
2 автомонтьори
2 готвачи
1 електротехник, промишлено предприятие
1 експедитор, стоки и товари
1 касиер, бензиностанция
10 машинен оператор, производство каучукови изделия
1 машинен оператор, производство пластмасови изделия
6 машинен оператор, шиене
2 майстор, производство на тестени изделия
1 монтажник, хладилни и климатични инсталации
1 общ работник
2 обслужващ, магазин
1 огняр
8 оператор, конвейер
1 организатор, дейности
2 печатари
3 пласьор стоки
4 продавач-консултант
1 продавач-консултант, бензиностанция
2 производител, ръчно на хляб
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене
1 преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни дейности
1 специалист
2 стругари
1 сътрудник, охрана
1 технически, сътрудник
1 технолог, облекло
5 шивачи
50 шофьор, товарен автомобил/международни превози/

Работни места по схема „Младежка заетост”
За обучение
1 продавач-консултант
1 технически сътрудник
1 сервитьор
1 аниматор
Работни места по схема „Обучение и заетост на младите хора”
1 асистент, офис

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ
ул." Орфей " № 14

Работни места за лица с висше образование:
2 началник отдел, община/ район
1 учител по английски език
1 логопед
1 ресурсен учител
Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:
1 сервитьор
4 машинен оператор, шиене
2 работник, отглеждащ цветя
10 монтажник, кабели
5 контрольор, качество
3 оператор, машина
1 огняр
19 монтажник, промишлено оборудване
2 общ работник
1 чистач/хигиенист

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - РАКОВСКИ
бул.”Г.С.Раковски” №108 ”А

Работни места за лица с висше образова
1учител ЦДО

Работни места за лица със средно образование
8 машинен оператор,шиене на текстилни изделия
10 шивачки
5 монтьор електронно оборудване
3тапицер
5 Оператор производствена линия

Работни места за лица със средно образование
1 дърводелец

Работни места с основно образование
2 животновъди

БЮРО ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование:

1 трудотерапевт
2 медицинска сестра
1 психолог
1 социален работник
1 учител по математика
1 техник-механик, технолог /студена обработка/
1 технолог, леене на алуминий под налягане
1 експерт, програми и проекти
1 агроном/ продавач-консултант
1 организатор, шевно производство
1 учител, детска градина
1 учител по БЕЛ

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 трудов медиатор-посредник
1 управител, бензиностанция
1 камериер/камериерка
5 крупие, жени до 30г.
1 куриер, с шофьорска книжка и умения за работа с компютър
2 касиер
2 продавач-консултант
1 сервитьор
3 готвач
5 ресторантски работници
15 работник, правене на колбаси
15 обслужващ работник, хранително производство
4 крояч текстил
2 бродировач
1 електротехник, промишлено предприятие
30 апаратчик, оператор
2 оператор, бензиноколонка
2 оператор, металорежещи машини с цпу
1 оператор, производство на пликове и хартиени торбички
4 оператор, шприц машина
3 монтажник, електронни елементи
5 техник, електронна техника
5 техник-механик /настройчик/
2 машинен оператор, обработка на камъни
6 механик
4 монтажник, метални конструкции
1 електромонтьор
2 автомонтьор
3 мияч, превозни средства
1 автотенекеджия/автобояджия, с опит
1 водач, мотокар
1 машинист, пътно-строителни машини
2 машинен оператор, миячна машина
3 арматурист
3 зидарокофражист, с професионален опит
3 работник, строителство, с професионален опит
2 работник, стоманобетонни конструкции и изделия
2 работник, поправка на гуми и джанти
15 работник, правене на колбаси
3 работник пастировка
1 монтьор, оловни акумулатори
2 манипулант, промишлеността
1 общ работник, промишлеността
3 охрана казино
6 чистач/хигиенист

БЮРО ПО ТРУДА – СМОЛЯН
бул. “България” № 83

Работни места за лица с висше образование
1 лекар, психиатрия
6 лекар в спешно отделение
3 лекар в ОАИЛ
2 лекар в УНГ отделение
2 лекар в детско отделение
4 специалист по здравни грижи в детско отделение
4 специалист по здравни грижи в хирургично отделение
4 специалист по здравни грижи в кардиологично отделение
4 специалист по здравни грижи в неонатологично отделение
5 специалист по здравни грижи в неврологично отделение
2 медицинска сестра - висше образование
1 експерт, подбор на персонал – висше образование
Работни места за лица със средно образование
1 трудов медиатор – посредник
1 технолог, моделиране и конструиране на облекло
2 работник, ски гардероб
1 счетоводител – средно образование
1 офис асистент – средно образование
1 масажист – средно образование
1 супервайзор – средно образование
1 техник шевни машини– средно професионално образование
10 администратор в хотел - средно образование
7 сервитьор - средно образование
7 барман - средно образование
2 оператор на шприц машина – средно техническо образование
2 продавач-консултант - средно образование
1 шофьор /категория D / - средно образование
1 шофьор /категория В / - средно образование
1 хост/ хостеса – средно образование
1 спасител басейн – средно образование
6 готвач - средно образование
4 обслужващ магазин
1 мияч /съдове ръчно/
2 технолог, моделиране и конструиране на облекло - средно образование
1 обслужващ бензиностанция/газстанция – средно/основно образование
2 пиколо – средно образование
10 камериерка – основно образование
20 монтажник на велосипедни шини – основно образование
1 крояч – основно образование
3 работник разпоредител на междинни продукти – основно образование
3 гладач – основно образование
1 перач – основно образование
8 шивач – основно образование
1 общ работник – основно образование
2 работник, строителство - основно образование

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ
ул. “Д-р Лонг” №2, тел: 035764045, е-mail: [email protected]

Работни места за специалисти с висше образование:
2 Инженер-технолог
5 Инженер, електроник
1 Инженер, оптика
3 Инженер, механик
2 Специалист, логистика
1 Главен механик
1 Координатор, производство
1 Експерт, инвеститорски контрол
1 Графичен дизайнер
1 Бизнес анализатор, информационни технологии - ERP специалист
1 Старши вътрешен одитор
1 Учител, български език и литература
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:
4 Сервитьори
1 Готвач
1 Помощник-готвач
2 Работник, кухня
1 Продавач-консултант
1 Работник, допълнителна обработка на стъкло – оптик
3 Монтажник, сложни/комбинирани изделия в оптично производство
1 Машинен оператор, машини за леене
1 Щанцьор
1 Шлайфист
1 Почиствач, метални отливки
1 Електротехник, промишлено предприятие
1 Техник-механик, инструменти
4 Машинен оператор, шиене
2 Шофьори, самосвал
1 Машинист, еднокофов багер
2 Трактористи
1 Автомонтьор
1 Общ работник

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА
ул.”Дойранска епопея” №5

Работни места за лица с висше образавание
1Експерт,бизнес развитие

Работни места за лица със средно и основно образованиe
1 Продавач консултант
1 Шлосер
1 Търговски посредник
2 Охранител
1 Технически сътрудник
1 Секач
2 Сезонен работник,горско стопанство
14 Шивач
1 Моделиер-конструктор,облекла
1 Технолог,облекло
1 Уличен продавач,нехранителни стоки
2 Горски работник

БЮРО ПО ТРУДА -ЗЛАТОГРАД
Ул.”Стефан Стамболов” №1

Работни места за лица с висше образование

2 инженери/ ел. инсталации, високо волтово напрежение/
1 инженер, електроник

Работни места за лица със средно и по-ниско образование

32 шивачи
5 шофьор, товарен автомобил (международни превози)
4 електромеханошлосер
4 /2 семейства/ работник, птицеферма
10 машинен оператор, производство на каучукови изделия
1 електромонтьор
2 мияч, превозни средства/ръчно/
2 машинен оператор, навиване на конци и прежди
2 крояч, текстил
1 барман
3 работник, строителството

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- гр. ДЕВИН
ул. "Васил Левски" № 1

Работни места за лица с висше образование:
1 Главен експерт
Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:
1 Продавач-консултант
1 Трудов медиатор - посредник
Работни места по схема “Младежка заетост”
Няма
Работни места по схема “Обучения и заетост”
Няма
Работни места по схема “Обучения и заетост на младите хора”
Няма

БЮРО ПО ТРУДА- ВЕЛИНГРАД
ул. "Вр. Киселец" № 3

Работни места за специалисти с висше образование

1 лекар анестезиология и инванзивно лечение
1 лекар образна диогностика
1 лекар нервни болести
1 лекар педиатрия
1 лекар
1 5 медицински сестри
1 учител подготвителна група

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1 работник кухня
1 шофьор
3 барван
5 сервитьор
2 готвач
1 касиер
5 шивачки
3 майстор производство на хлебни изделия
7 дърводелец,мебелист
3 общ работник
1 огняр
1 автомонтьор
3 работник,сглобяване на детайли

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СЕПТЕМВРИ
бул. "България" № 19

Работни места за специалисти с висше образование:
1 учител ЦДО, начален етап
1 учител, подготвителна група
1 учител по история и география
Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование:
1 продавач-консултанти
1 сервитьор
1 дърводелец
2 заварчици
2 монтажници
2 работници, поливачи
2 работници, напояване
1 водач, мотокар
3 оксиженисти

БЮРО ПО ТРУДА МАДАН
ул. "Обединение" № 16
тел. 0308 2 25 49

Работни места за специалисти с висше образование

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование

10 Машинен оператор шиене на облекла
1 Технолог на облекло
1 Машинен оператор кроене
15 Печатар
2 Машинен оператор,производство на пласмасови изделия
6 Монтажник електронни елементи
3 Строителен работник
1 техник водоснабдяване и канализация
1 помпиер
2 машинен оператор опаковане/увиване
3 сервитьор
1 готвач
1 шивач обувки
2 барман
4 общ работник
1 обслужващ магазин
1 помощник сладкар
1 шофьор международни превози
1 охрана /крупие


Топ новини
Читател: Скочих в локва заради неправилно паркирани коли
18.01.2018   |
18:15   |
8277
Коментари: 0
Пловдивчанин се оплака в редакцията на в. „Марица“, че му се е наложило да скочи в локва заради неправилно парклирали коли. Случката се разиграла в четвъртък...