сряда, 22 Януари 2020 13:29 ч.

Държавата абдикира от оранжерийното зеленчукопроизводство

Площите се свиват всяка година, вносът съсипва сектора
16.01.2018   |   21:25
Прочетена: 1149   |
Коментари: 0
Държавата абдикира от оранжерийното зеленчукопроизводство

Оранжерийното зеленчукопроизводство в България едва крета. Страната ни от един от най-големите износители преди години ударно внася зеленчуци от ЕС и трети страни. Площите с парници значително са намалели, а фермерите в бранша от година на година намаляват.  По данни на Института по аграрна икономика в годините между 1990-2000 г., включително и след присъединяването на страната ни към ЕС, в резултат на многобройни причини значението на българското зеленчукопроизводство намалява значително. Налице е трайна тенденция на спад на брутната продукция от зеленчукопроизводството в стойностно изражение. През 2011 г. са произведени зеленчуци на стойност 341,5 млн. лв., което е с три пъти по-малко в сравнение с периода преди приемане на страната ни в общността. Още по-голям е спадът през 2012 г., когато е произведена продукция за едва 219,7 млн. лева. За шест години относителният дял на БП от зеленчуците в аграрния отрасъл намалява до 2,48%. Същата тенденция се наблюдава и при дела на произведените зеленчуци от растениевъдния подотрасъл, като през последната година брутната продукция достига 4,1% от БП на растениевъдството.

Оранжерийното зеленчукопроизводство заема едва 0,4% от всички площи, на които се отглеждат зеленчуци. Благодарение на високата си интензивност на производство българското оранжерийното производство осигурява 15-17% от общо произведените зеленчуци в страната. Делът на оранжерийно произведените домати е почти 50%, а при краставиците преобладаващата част от произведените количества са отгледани в оранжерийни условия - 80%. По райони на планиране разпределението в страната на оранжерийната площ не е равномерно. Почти 50% от съществуващите оранжерии са съсредоточени в Южен централен район. Средната обработваема площ при тях е под 1 дка, което поставя въпроса за тяхното подпомагане и удовлетворяване на условията за допустимост при кандидатстване по някои от възможните механизми за подпомагане. На пръсти се броят големите оранжерийни комплекси с площ над 30 декара. За сравнение в световен мащаб оранжерийните площи бележат темп на непрекъснато увеличение по всички континенти. Най-много оранжерийни площи в ЕС има в Испания с 40 980 ха, следвана от Италия с 32 940 ха и Франция - 7530 ха.

Заплахите, пред които са изправени родните оранжеристи, са голямата конкуренция от ЕС и трети страни. Пазарът е наситен от предлагане на оранжерийна продукция на сравнително ниски цени. Липсва адекватна подкрепа от страна на държавата, както и липса на инвестиционен климат. Ниско ниво на сдружаване от страна на производителите в сектора, както и не добра интеграция между науката, образование и практика. Не на последно място е и наличието на нелегален внос.


Топ новини
Читател: Скочих в локва заради неправилно паркирани коли
18.01.2018   |
18:15   |
8277
Коментари: 0
Пловдивчанин се оплака в редакцията на в. „Марица“, че му се е наложило да скочи в локва заради неправилно парклирали коли. Случката се разиграла в четвъртък...