понеделник, 19 Февруари 2018 05:52 ч.

Ето го теста за външното оценяване по български в 7 клас ОТГОВОРИ

20.05.2017   |   09:08
Прочетена: 4359   |
Коментари: 0
Ето го теста за външното оценяване по български в 7 клас ОТГОВОРИ

ВАРИАНТ 2

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 16. включително.

Редица митове за Сътворението на света представят водата с двойствен характер. Тя може да бъде както източник на живот и на плодородие, така и стихия, свързвана с потъване, с разрушаване и с гибел. Широко разпространено е почитането на извиращата направо от земните недра вода, която се приема като дар от водни божества, ако заради минералното си съдържание е лековита. Обичаят да се хвърлят монети във водни източници, би могъл да се приеме като символична жертва в чест на тези божества, на които се приписвала способността да изпълняват желания.

В древността много народи вярвали в съществуването на водни същества със свръхестествени сили, сред които са русалките, нимфите, сирените, водните духове и др. В митовете и легендите русалките са прелестни млади жени, които вместо крака имат опашка на риба. Тези тайнствени красавици притежават божествен глас, с който привличат моряците в дълбините на морето. В някои култури срещата с тях носи лош късмет, те предизвикват бури и убиват хора, в други култури са скромни и мили същества, които се влюбват в земни мъже и посредством заклинания успяват да се освободят от опашката си и да заживеят на сушата.


Славянските народи вярвали в съществуването на водни духове, живеещи на дъното на водните басейни в каменни дворци заедно със семействата си и със своите стада от домашни животни. Смятало се, че водният дух не е благоразположен към хората. Силата му се проявявала само във водата, а когато излизал на сушата, той бил немощен и слаб.

 

1. Текстът е откъс от:

А) статия за водата в митологията

Б) аргументативен текст по житейски проблем

В) учебник по география и икономика

Г) анотация на книга за древни водни духове


2. Каква е връзката между двата източника на информация – таблицата и текста?


А) Таблицата преповтаря в сбит вид информацията, представена в текста.

Б) Таблицата представя нова информация, различна от тази в текста.

В) Текстът анализира информацията, дадена в таблицата.

Г) Текстът оспорва информацията, посочена в таблицата.


3. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията в текста?

А) Водата едновременно може да бъде и източник на живот, и разрушителна стихия.

Б) В древността вярвали в съществуването на свръхестествени водни същества.

В) Русалките чрез заклинания убиват земните мъже, в които се влюбват.

Г) Лечебната минерална вода се възприема като дар от водните божества.

 

4. Кое е вярното твърдение за водните духове според славянската митология?

А) Живеят усамотено далече от семействата си.

Б) Обитават каменни дворци на брега на морето.

В) Отглеждат стада на дъното на водни басейни.

Г) Винаги са добронамерени към хората на сушата.


5. Водата като стихия в митовете за Сътворението НЕ се свързва с:

А) плодородие

Б) потъване

В) унищожение

Г) бедствие


6. Какво изразява подчертаната част в изречението?

Обичаят да се хвърлят монети във водни източници, би могъл да се приеме като символична жертва в чест на тези божества.

А) категоричност

Б) предположение

В) убеденост

Г) предопределение


7. В кой ред е посочено значението, с което глаголът приписвам е употребен в текста?

А) Добавям още нещо към друго, което вече е написано.

Б) Преотстъпвам на някого нещо, което ми принадлежи.

В) Твърдя, че някой притежава определени качества.

Г) Пиша дословно нещо отново, но на друго място.


8. Коя дума НЕ е синоним на думата прелестни, употребена в текста?

А) обаятелни

Б) влиятелни

В) пленителни

Г) очарователни

9. С кое от фразеологичните словосъчетания в таблицата може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът на изречението?
Никой не забеляза пропуските в работата му и той отново успя да се промъкне между капките.

А) първото

Б) второто

В) третото

Г) четвъртото


10. Като се има предвид информацията в таблицата, кой фразеологизъм означава нанасяне на вреда?

А) предизвиквам буря в чаша вода

Б) подливам вода

В) плувам в познати води

Г) излизам сух от водата

Прочетете подчертаното изречение в текста, за да изпълните задачи от 11. до 15. включително.

Широко разпространено е почитането на извиращата направо от земните недра вода, която се приема като дар от водни божества, ако заради минералното си съдържание е лековита.


11. С кой предлог НЕ може да бъде заменен предлогът заради, без да се промени смисълът на изречението?

А) благодарение на

Б) вследствие на

В) в резултат на

Г) без оглед на


12. Съюзът ако въвежда:

А) подчинено обстоятелствено изречение

Б) подчинено допълнително изречение

В) подчинено определително изречение

Г) подчинено подложно изречение

1. За какво служи първата запетая в изречението?

 

2. Запишете с думи броя на сказуемите в изречението.

 

3. Коя дума от главното изречение пояснява първото подчинено изречение?

 

4. Запишете три положителни характеристики на русалките според информацията в текста.

 

5. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като запазите основното глаголно време и спазите правилата за пунктуационно оформяне.

– Искаш ли да се състезаваме кой пръв ще стигне до върха?– попита брат ми, като ме погледна предизвикателно.

 

18. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.

Дървото на животът е един от особенно привлекателните вечнозелени претставители на домашната флора. Освен, че краси дома, то закриля семейството от нещастиа. Клонките му са дебели, а листата – месести гладки и с характерен яркозелен цвят. Когато разтението е изложено на директна слънчева светлина е вазможно листата му да предобият цвят с червеникъв отенък. Ако правилно се одглежда, дървото ще цъвти в бели и розови цветове, а височината му може да достигне над два метра.


19. Защо според речта на Странджата хъшовете са „човеци“ и „българи“?

А) защото са натрупали пари, за да организират чети за освобождението на България

Б) защото са се сдобили с имоти, за да се съберат със семействата си

В) защото доброволно живеят във Влашко, където също не са свободни

Г) защото мечтаят да умрат със „слава и в борба“ за свободата на отечеството


20. В коя творба природата е представена едновременно като съзидателна и погубваща сила?

А) „Заточеници“

Б) „Неразделни“

В) „По жътва“

Г) „Една българка“

 

21. Кои стихове от творбата на Христо Ботев „На прощаване в 1868 г.“ НЕ представят мотивите на бунтовника да поеме по пътя на борбата?

А) „Там аз за мило, за драго,/ за теб, за баща, за братя...“

Б) „кат си ме, майко, родила/ със сърце мъжко, юнашко...“

В) „та тебе клета оставих/ за първо чедо да жалиш!“

Г) „на глас тичам народен/ срещу врагът си безверни“


22. С кое историческо събитие е свързан сюжетът на творбата „Една българка“?

А) избухването на Априлското въстание

Б) Освобождението на България

В) разбиването на Ботевата чета

Г) началото на Българското възраждане


23. Кое твърдение е вярно?

Творба в стихове с фантастични елементи, в която съдбата на героите е трагична, е…

А) ода

Б) балада

В) елегия

Г) повест

 

24. В първата колона запишете буквата, след която са представени думи на герои от изучени в VII клас творби, а срещу нея във втората колона – името на литературния герой, който произнася тези думи.

А) „Ах, пърдон, извинете, оцапах ви бохчата… Ц… ц… ц… Тюх да се не види!...“

Б) „Пусни ме! Бог да ти даде здраве, на тебе и на децата!“

В) „Как да ти се отплатя? Аз нямам нищо. Нищо, нищо нямам…“

Г) „И посред нощ?... Какво ще му правя аз, ако е болно!“

 

25. Запишете с 2 – 3 изречения какво внушава стихът от „Опълченците на Шипка“:
България цяла сега нази гледа!

 

Дидактическа задача: Прочетете текста и го преразкажете от името на Маляка.

Из „Войната на таралежите” -Братя Мормареви


Децата вървяха по алеята сломени, обидени и унизени. Рухнаха надеждите им за олимпийска и световна слава. Изчезнаха розовите перспективи, романтиката на далечните пътувания, мечтите им за изпълнени с драматизъм моменти, в които всяко едно от тях се виждаше как с последни сили вкарва победния кош. Сега за тези момчета, седем на брой, животът нямаше никакъв смисъл. Какво им предлагаше той: труд и учение, учение и труд, за да станат някой ден най-много инженери, химици, научни работници, хайде, професори да е, за които никой нищо няма да знае. Във фантазията си Маляка лесно се виждаше и професор, но какво от това? Кой професор в световната история е бил посрещан с духова музика? Никой!
Не бяха минали и сто метра, когато ги настигна Камен.
. И тебе ли? — попита го Маляка. Зарадва се, че в края на краищата ще са заедно, но не искаше Камен погрешно да изтълкува радостта му.
. Аз сам! — отвърна Камен. Децата се спряха. Не им се вярваше. Но разбраха, че Камен не лъже — беше напуснал отбора в знак на протест срещу обидното държане на Пангаров.

Камен вървеше мълчалив, заобиколен от приятелите си. Чувстваше тяхната признателност и тя го изпълваше с гордост.
Групата на изгонените мълчаливо стигна блока, в който живееха Камен и Маляка. Никой не си тръгваше, просто не им се искаше да се разделят. Нещастието сближава хората, така казват. Седнаха на тревата край оградата, която разделяше празното място зад блока от стара двуетажна къща. Празното място или дворът, както му викаха децата, бе доста добре поддържано. Имаше зелени площи и лехи с градински цветя.
— Той пък какво си въобразява толкова? — каза Маляка.
Никой не го попита

Ето го теста за външното оценяване по български в 7 клас ОТГОВОРИ
Ето го теста за външното оценяване по български в 7 клас ОТГОВОРИ
<>
>

Топ новини
Читател: Скочих в локва заради неправилно паркирани коли
18.01.2018   |
18:15   |
3954
Коментари: 0
Пловдивчанин се оплака в редакцията на в. &bdquo;Марица&ldquo;, че му се е наложило да скочи в локва заради неправилно парклирали коли. Случката се разиграла в четвъртък...