вторник, 18 Февруари 2020 14:52 ч.

Иванка Киркова: Не свършим ли работата сами, държавата не може да помогне

08.09.2017   |   09:35
Прочетена: 1777   |
Коментари: 0
Иванка Киркова: Не  свършим ли работата сами, държавата не може да помогне

Иванка Киркова е началник на Регионалното управление по образованието в Пловдивска област. Има зад гърба си дългогодишен стаж като преподавател в професионална гимназия. На съвещание с директорите на училищата от областта тя очерта приоритетите за предстоящата учебна година.

-Г-жа Киркова, какви задачи поставяте пред учителската гилдия в невечерието на учебната година?

-Стои предизвикателството по работата по механизма за обхващане на ученици по Решение 373 на Министерски съвет. Вече стана ясно и на обществото, че това е  приоритетна задача. Цифрите показват колко е сериозна тя. Това ще е огромно предизвикателство както за нашата област, така и за цяла България.

Нашите необхванати ученици в Пловдивска област са около 13 500. Огромен ресурс ще бъде мобилизиран за връщането им в училище. Освен 24-те сформирани екипа  имам идея да присъединя и директорите на училищата и детските градини като лица, които да съдействат и да подпомагат в контролирането, координирането и решаването на основния за мен въпрос след обхващането - задържането на учениците в училище.

В момента готвим плана за предстоящата учебна година. Основните акценти ще са свързани с този процес. Ако обхващането на учениците в училище е работа на много институции, то задържането им ще е предизвикателство пред нашата система. Разбира се, очакваме помощта на родители и неправителствени организации, но основна ще е работата на учителя.

-Какви пропуски има за отстраняване?

-Благодаря на колегите за труда през изминалата година - много тежка, но и много ползотворна, година на промени. Моята оценка е много добра. Като цяло системата се справи, постигнахме добри резултати на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Включихме се в много инициативи, част от тях се проведоха в нашата област. Редовно провеждаме вече и панорама на професионалното образование. С него е свързана и другата основна цел пред нас - утвърждаване на професионалното образование.

От тази година има нови учебни планове, те са разработени за различните професии. Колегите вече са запознати. В работните групи участваха и учители, и представители на бизнеса. Мога да отчета и в тази посока отлични резултати към момента - 5 дуални паралелки ще утвърдя до няколко дни.  Има увеличение на професионалните паралелки и след 7. клас, и след 8. След осми тази тенденция се наблюдава от няколко години, но не беше така след седми. Основен  фактор за това е работата в Образователно-индустриалния борд и движещата сила на Тракия икономическа зона и Община Пловдив, както и работата на училищата.

Казах трудна и тежка година не само заради въвеждането на новия закон, а  заради преобразуването на много училища от основни в обединени и средни.  Някои от тях ще направят първи стъпки в професионалното обучение. Вече няма да имаме професионална гимназия в Калофер, за която имаше заповед на министъра за закриване още от 2015 г. Но със съдействието на кмета преобразувахме едно основно училище в средно, за да има вариант за професионално обучение. Няма да стане за тази година, закрихме предложените професионални паралелки след трето класиране, но е дадена възможност.

 В момента работим по проверката на критериите за защитени заведения. От тази година МОН даде възможност да бъдат включени и детски градини, освен училища. Очакваме да приключат всички проверки.

Ще държа на участието на училищата във всички национални програми. Това са средства, които отпуска държавата за подпомагане на основни направления - развитието на информационните технологии, националната програма за квалификация, програмата „Без отсъствия”, подпомагане на целодневното обучение. И тази година продължава работата по проект „Твоят час” и силно се надявам на активно участие в извънкласните форми.

-Очаквате по-висока мотивация след повишаването на заплатите?

-Ще има промяна в заплащането на труда на педагогическите специалисти с 15 % и от следващата бюджетна година също.

Работи се и върху промяна на финансирането в системата изобщо. Училищата ще бъдат разделени на категории и ще се осигури финансиране за така наречените непривлекателни училища, трудни училища - отдалечени, в които младите педагогически специалисти нямат желание да отидат да работят, и такива, в които се работи с деца от етносите. Обръща се фокусът - досега по-желаните и с повече ученици имаха по големи бюджети, занапред ще се подпомагат и тези на другия полюс. Това е правилната политика.

За някои от основните стандарти все още тече обществено обсъждане. Ще има съществени промени. Една от основните идеи е намаляване на административната тежест и концентриране на усилията на педагогическите специалисти върху справяне с важните проблеми и целенасочена работа с учениците.

Междувременно продължаваме с нашата методическа подкрепа, със споделените практики, защото, освен това огромно предизвикателство с обхващането и задържането, пред нас стоят всички останали, които са били до момента. И сме отново в процес на промяна.

Предстои да утвърдя паралелките за предстоящата учебна година. Ако имам  подкрепата на първостепенния разпоредител, ще оставя и паралелки под минимума - може дори и с 10 деца по приоритетни професии. Имам всички индикации, че това ще се случи във всички общини.

Има въпроси, които чакат решение на национално ниво. Но не си ли свършим работата на територията на областта, макар и подпомогнати от институциите на национално равнище, ние няма да успеем. Всяка област си има специфика, разполага със съответния човешки ресурс, който правим опити да надграждаме. Основно послание на министър Вълчев е директорите да бъдат дисциплинирани, организирани и иновативни. Това ще искам и аз от тях.


Топ новини
Читател: Скочих в локва заради неправилно паркирани коли
18.01.2018   |
18:15   |
8277
Коментари: 0
Пловдивчанин се оплака в редакцията на в. „Марица“, че му се е наложило да скочи в локва заради неправилно парклирали коли. Случката се разиграла в четвъртък...