неделя, 22 Юли 2018 13:32 ч.

И Пловдив заложи на постната пица

Очаква ни трудна година - с много проекти и малко пари
03.01.2018   |   09:30
Прочетена: 1433   |
Коментари: 0
И Пловдив заложи на постната пица

Бюджетът на една община е най-важният документ, който се приема от Общинския съвет. Той е концентриран израз на политиките, провеждани от администрацията на общината. Преди да се приеме проектът, е необходимо да се приемат няколко важни документа, които формират и приходната и разходната част:

1.    Програма за управление на общинската собственост

2.    План сметка на битовите отпадъци

3.    Културен календар на общината

4.    Капиталова програма

5.    Наредби определящи приходите на общината

6.    Проекти на бюджетите на общинските предприятия

Следващият важен документ е отчетът за предходната 2017 година на база реалните парични потоци. Той определя така наречения „преходен остатък”, с който ще разполага общината през следващата година и динамиката на приходите. Какви са най-обобщените бюджетните параметри:

Година  млн. /лв.          2015      2016    2017     2018

Собствени приходи      116          128-    142

От тях - данъчни            47            54-      66

Неданъчни                      69            74-       76

Трансфери (държавни) 112      127-     136

Общо приходи               228        255-       278
/без кредитите/
Разходи                          241         245-      274

Трудови разходи            110          119-    144

Издръжка                         70          67-         79

Лихви, данъци,
социални разходи             5           13-            3

Субсидии                         10           11-         14

Капиталови разходи       46           35-         34

Разлика
дефицит - излишък         13          10-            4

Преходен остатък              -           32-           33 

Всички данни за предишните години са по отчет, а за 2018 г.  - по  план. В годините с дефицит разходите се покриват от натрупаните резерви в преходния остатък, а при излишък се натрупват резерви в преходния остатък.

В публикувания проект на бюджета на община Пловдив

липсват важни документи -

програмата за управление на общинската собственост и културният календар. Липсва и отчетът за 2017 г, който ще определи и преходния остатък, с който ще влезе общината в следващата година.

От капиталовата програма се вижда, че само 24 млн. лв. се финансират от бюджета и 10 млн. лв. кредит от  ЕБВР. Това представлява само 9% от общия бюджет или 81% от бюджета отиват за оперативни разходи за функционирането на общината. В капиталовата програма липсват редица обекти, на които администрацията непрекъснато ни показва красиви картинки - подлез " Модър - Царевец", ремонт на  ул. "Даме Груев", продължението на бул. "Македония", изграждане на нов мост на  Марица, реконструкция на бул. "Марица север" изграждане на второто платно на Коматевско шосе, новите детски градини, строеж на Голямата базилика, реконструкцията на площад "Централен" с реставрацията на Римския форум, археологията на Небет тепе, Източната порта, ремонт на Партийния дом, Градската художествена галерия, кино "Космос", Тютюневия град и т.н.

Програмата ще се уточни след изясняване на финансирането от преходния остатък, но няма да има големи изменения. От проекта не се разбира и с какви ресурси ще разполагат отделните районни кметове за ремонти на инфраструктурата. Техните амбиции и без това са сведени до 1 млн. лв. на район, но дали ще бъдат осигурени, е трудно да се каже.

Липсата на културен календар

и неговото финансиране ще обезсмисли общественото обсъждане на 12 януари, поне за интелигенцията на града.

Преходният остатък, с който ще завърши 2017 г., няма да е малък, но не бива да се разчита много на него, защото в края на 2018 г. трябва пак да има преходен остатък. Реално от него ще могат да се ползват около 15 млн. лв. целеви средства по различни обекти. Очаква ни трудна година, с много проекти и малко ресурси за тяхната реализация.

И Пловдив заложи на постната пица
<>
>

Топ новини
Читател: Скочих в локва заради неправилно паркирани коли
18.01.2018   |
18:15   |
5943
Коментари: 0
Пловдивчанин се оплака в редакцията на в. &bdquo;Марица&ldquo;, че му се е наложило да скочи в локва заради неправилно парклирали коли. Случката се разиграла в четвъртък...