петък, 28 Февруари 2020 23:52 ч.

Пловдив губи 350 души годишно от внезапна сърдечна смърт

Ако се създаде спасителна медицинска служба като общинско предприятие, всеки втори ще има шанса да бъде спасен
02.11.2017   |   12:25
Прочетена: 1994   |
Коментари: 0
Пловдив губи 350 души годишно от внезапна сърдечна смърт

В Пловдив внезапно умират около 350 човека годишно, две-трети от които при наличие на свидетел. Известно е, че със съдействието на съществуващата съвременна медицинска помощ в страни с развито общество 40% от изпадналите във внезапна сърдечна смърт се връщат към живот. Условието за щастливата развръзка е на човека да се помогне много бързо и светкавично да стигне до болницата. При изписването половината са годни за ползотворен живот. Системата за бърза реакция има и друг смисъл - издъхналите внезапно, край които има медици, могат да станат донори на органи и да спасят друг човешки живот, при желание за това от страна на близките им. В Пловдив поради липса на съвременна домедицинска помощ спасените са единици. 

Внезапната сърдечна смърт е причинена в резултат на нарушена „електрическа” функция на сърцето с възникващи високо честотни ритъмни нарушения или забавена до изчезваща дейност. И в двата случая сърцето спира да доставя кръв към жизненоважни органи. В първите 5 минути преди в тях да са настъпили биологични, несъвместими с живота промени - клинична смърт, е възможно тя да е обратима към живот при изпълнение на две условия. Първото е външен сърдечен масаж, започнат непосредствено след настъпването й за поддържане на кръвоток към мозъка за предотвратяване на невъзвратими промени в него и към сърцето за поддържане на чувствителността му при дефибрилация. Второто условие е възможно най-ранното извършване на дефибрилацията за възстановяване на ритъма на сърцето.

Действията за изпълнение на тези условия на практика са по т. нар. „верига за спасяване на живота”, чийто звена са: незабавно телефонно обаждане за помощ от диспечерски център, непосредствено след него започване на външен сърдечен масаж и дефибрилация. Всички те предхождат реанимационните действия на медицинския екип.

БЧК трябва да организира курсове с контингенти от възрастното население за обучение от лекари-реаниматори с техниката на основните методи за съживяване - външен сърдечен масаж и обдишване уста в уста. Препоръчително е ученици от горните курсове и студенти да бъдат включени в тези курсове преди обучението им за правоспособни водачи на МПС. БЧК трябва също да допълни практикуваните с години програми за обучение на водни спасители с обучение на автоматичен външен дефибрилатор.

Наложеното от практиката на спасяване разбиране, че "животът е време", поставя акцент върху ключовия елемент във "веригата" - възможна най-ранна дефибрилация. Достигането най-бързо до мястото на смъртта (80% от случаите на внезапна сърдечна смърт се случват в домовете) се постига с използването на "спасителен екип". Той, съвместно с медицинския екип, образуват двустепенна система на отговор в диспечерския център на повикване за внезапно починал. При едновременно активиране на двата екипа целта е спасителят да пристигне няколко минути по-рано. За възможно най-ранна дефибрилация освен от "спасител" на места със струпване на множества - гари, стадиони, молове, трябва да се монтират автоматични външни дефибрилатори за ползване на общественодостъпна дефибрилация от обучени бодигардове, технически персонал, стюардеси.

В Пловдив, където не съществува двустепенна система, а се разчита само на спешна медицинска помощ, годишно са съживени само единици от намерените внезапно починали преди пристигането . Изводът се налага от само себе си - належащо е незабавно създаване на двустепенна система за спасяване на внезапно починалите и на застрашените от такава, предизвестена от критични състояния - шок, инфаркт, инсулт, белодробен емболизъм и на условия за обществено достъпна дефибрилация.

Организиране на домедицинска помощ от спасители е задължение на община Пловдив. За тази цел тя трябва да създаде Спасителна медицинска служба като общинско предприятие. Щатът е от спасители със сертификати от БЧК. Те трябва да бъдат разпределени на предварително определени места в града (6 на брой), за да обслужват райони около тях, с разчет достигане на най-отдалечения случай за 5 минути. За целта трябва да бъдат снабдени с леки автомобили, оборудвани с автоматичен външен дефибрилатор, с надпис "Спасител" и със звукови и зрителни сигнали, осигуряващи им режим на движение като екипите на спешна медицинска помощ. Активирани едновременно от диспечер с тях за оказване на помощ предвид по-малкото разстояние до случая от тяхното, те го достигат по-бързо, изпреварвайки ги с няколко минути, които са фатални. По предварителни изчисления по този начин ще бъдат съживени 100 до 250 човека - наблюдавани и изписани от болницата 50, годни за ползотворен живот, и 50 за дарители на органи при съгласие на роднините.

След запознаване на Общинския съвет Пловдив с проблема за домедицинската помощ в града през 2007 г. бе взето решение, с което задължава кмета на община Пловдив да внесе предложение за създаване на необходимата организация и структура за реализация на практика, което обаче и досега не е станало. В отговор на запитване за закъснението на реализацията през 2009 г. община Пловдив отговори, че „липсват налични финансови ресурси в бюджета за реализирането на този проект”. Безрезултатни се оказаха опитите след разглеждане на проблема пред медицинската комисия на съвета той да бъде отново внесен през 2012, 2015 и 2017 г. Така решението на проблема придоби политически аспект. Какъв по-убедителен начин за доказване на лоялността на община Пловдив като местен орган на управляващата власт към гражданите от този да създаде възможност за спасяване на живот!

Д-р Тодор ТОДОРОВ
Д-р Тодор ТОДОРОВ

Топ новини
Читател: Скочих в локва заради неправилно паркирани коли
18.01.2018   |
18:15   |
8277
Коментари: 0
Пловдивчанин се оплака в редакцията на в. „Марица“, че му се е наложило да скочи в локва заради неправилно парклирали коли. Случката се разиграла в четвъртък...