сряда, 21 Март 2018 04:44 ч.

Свирепата война за “Пишещи машини”

01.02.2013   |   08:30
Прочетена: 18320   |
Коментари: 55
 Свирепата война за “Пишещи машини”

Не може да се опише лесно войната за някогашния завод “Пишещи машини”. Би било добре тя да влезе в учебниците на икономистите и въобще в ранната “демократична” история на България като ярък пример за законна партизанщина с прилагането на груби тактики, узаконявани от съда. Безспорен победител в нея е един техник - Верен Филчев. Дали той е автор на стратегията в тази колосална война - това вече не е въпрос. 14 години след събитията може да се предположи, че зад Филчев е стоял човек на висок пост в тогавашното Министерство на промишлеността в кабинета на Иван Костов. По това време то се ръководи от министър Александър Божков, починал през 2009 г. Дали тактиките, прилагани от Верен Филчев, са били подсказвани от министъра, от някой от заместниците му или от началник на дирекция в министерството, може би завинаги ще остане тайна. Засега тя не е разбулена. Ничие име не е изплувало в създадените след това вериги от фирми. Стратегът още е скрит, а парите, които е спечелил, са над 10 милиона лева. Добра сума, нали? На Верен Филчев може да му се признае, че е бил много добър изпълнител. Той, заедно с лидера на “Подкрепа” Атанас Кръстев, с протекции на съда, Министерството на промишлеността и общината, успява да надиграе приватизационния холдинг с шеф Лидия Шулева - някогашен икономически министър в кабинета на царя.

Днес старият завод е неузнаваем. Той е закупен от “Профилинк” през 2007 г. Купувачът е обновил и модернизирал сградата и тя няма нищо общо със старото предприятие. Отпред има голям паркинг с бариера, собствена охранителна фирма на дружеството бди на входа, коридорите са изпъстрени с картини, фронт-офис насочва гостите и т.н.

За соцзавод “Пишещи машини” е известно, че в най-добрите му години там са работели 3000 души. Той е построен през 1968 г. Предприятието е развивало добре пазарите си, защото светът все още е бил в предкомпютърната ера. В някои статии пише, че предприятието е изнасяло годишно по 50 000 машини за Европа и по 30 000 за САЩ. Не се споменава каква част от готовата стока е продавана в лагера на соцдържавите, но се предполага, че преобладаващият пазар е бил натам.

През 1996 г. стартира грандиозното ограбване на народа чрез т.нар. масова приватизация. 52 процента от “Пишещи машини” преминават в приватизационния фонд “Албена инвест холдинг”, 36.4 остават на държавата, 11.6 % - на работниците с необходимия стаж в завода. Две години по-късно на сцената се появява Верен Филчев като представител на държавата в акционерното дружество “Пишещи машини” АД.

Филчев е работел в предприятието първо като шлайфист, после като търговски представител. Бивши работници от завода твърдят, че е бил със средно образование и с нищо не се е отличавал. Въпреки това именно той е посочен от принципала - Министерството на промишлеността, да бъде негов представител. И оттам започват бедите на “Албена инвест холдинг”. Не че холдингът е за ожалване. Но на ловното поле на един хищник изведнъж се настанява втори с непредвидимо поведение.

На 17 април 1999 г. акционерното дружество има общо събрание. В него участват изпълнителният директор на “Албена инвест холдинг” Бойко Найденов, както и юристът Матей Матеев. Това, което се случва след акционерното събрание, променя цялата история. Веднага след разтурването му Верен Филчев и Атанас Кръстев - председателят на “Подкрепа”, правят второ акционерно събрание заедно с още няколко дребни акционери. Те гласуват промяна на формата на управление. Дотогава тя е била двустепенна, след второто събрание става едностепенна. Пада Надзорният съвет, чрез който “Албена” управлявала решенията, и се избира нов Съвет на директорите. Той светкавично гласува Верен Филчев да бъде изпълнителен директор на завода. Освен него, членове на съвета са Атанас Кръстев и работникът Димитър Бъчваров. Години наред “Албена” ще обжалва вписването на решенията на това неочаквано общо събрание, което през 2002 г. ще стигне дори във Върховния касационен съд. Но без успех.
Промените в управлението са вписани в Пловдивския окръжен съд на 20 май 1999 г. А на следващия ден Здравко Димитров, изпълнителен директор на завода до този момент, не е допуснат до кабинета си. Тогава и “Албена” разбира какво се е случило. Става ясно още, че Филчев е поискал Пловдивската окръжна следствена служба да започне предварително наказателно производство срещу директора на “Албена” Недялков и юриста Матеев за длъжностно престъпление. Според Филчев те са били фалшифицирали подписа на Лидия Шулева, тогава изпълнителен директор на “Албена инвест”.

През юни 1999 г. Министерството на промишлеността обявява процедура за  продажба на държавния дял в “Пишещи машини” АД. (Това е един от фактите, който говори, че заграбването на част от “Пишещи машини” е организирано от някой от шефовете в министерството.) Процедурата предизвиква ново раздвижване. Верен Филчев, Кръстев и Бъчваров регистрират РМД “Пишещи машини - приват”. Тримата притежават 67% в дружеството.  “Албена инвест холдинг” тутакси прави същото - регистрира РМД “Пишещи машини 99”.

И двете дружества, разбира се, са фалшиви, що се отнася до работническия състав в тях. Ако въобще е имало работници в едното и в другото дружество, те са служили само за алиби.
РМД-то на Шулева предлага за държавния дял на завода 320 000 лева и губи. Дружеството на Филчев, Кръстев, Бъчваров е по-щедро - офертата му е за 1.2 млн. лв. Така и не се разбира дали “Пишещи машини - приват” плащат нещо на държавата.

През септември 1999 г. дружеството, придобило държавните 36.4%, вкарва този дял в ново дружество - “Пловдив - Пишещи машини” АД.  В тази фирма “Приват” участва с апорт от дела си в “Пишещи машини” АД и е съдружник с 49.3% от капитала на “Пловдив - Пишещи машини”. Вторият съдружник е “Механични технологии” АД с 50.7%. Той е трябвало да вкара в новото дружество 20.5 млн. лв. до 5 години. Впоследствие обаче “Пловдив - Пишещи машини” гласува обезценяване на капитала и той се намалява около 3 пъти.

Ако днес потърсите някаква информация за “Пловдив - Пишещи машини” в Търговския регистър, ще видите автоматичния надпис “няма намерени съвпадения по посочените критерии”. Същото се отнася и за “Пишещи машини” АД.

Ако пробвате с “Пишещи машини - приват”, ще разберете, че фирмата е в ликвидация. И че дори е заличена на 16 юни 2011 г. Преди това, на 18 февруари 2011 г., тя е била прехвърлена на “МП финанси” ЕООД. Едноличен собственик на фирмата със седалище в Пазарджик е пловдивчанинът Димитър Михайлов Панайотов. Дружеството обаче е просъществувало едва година и два месеца. То е създадено на 29 юни 2010 г. и е прекратило дейността си на 9 септември 2011 г. Интересно е, че няма никаква дейност, нито активи, нито пасиви. Нищо.

Другият съдружник в “Пловдив - Пишещи машини” - “Механични технологии” АД, също е в ликвидация. Не, направо е ликвидиран. В съвета на директорите са участвали Иван Ст. Цветков, Светла Ст. Цветкова-Райчева и Янко Каменов. Иван Цветков е избран за ликвидатор. От счетоводните баланси на дружеството се разбира, че и то е празно. Няма никакви активи, няма седалище, няма разходи. Ликвидацията е започнала на 20 юни 2007 г. и е приключила на 12 февруари 2008 г.

Има обаче друго дружество, което е извършвало оперативната дейност. То е “Булком импекс” АД. Дружеството вече е ликвидирано, но преди това в продължение на 4-5 години е осребрявало остатъци от имуществото. Ликвидатор в него е Верен Филчев. В Съвета на директорите са още Светла Ст. Цветкова- Райчева и Янко Каменов. Тази фирма е регистрирана още през 1999 г. На 2 октомври 2007 г. Верен Филчев поисква от Пловдивския окръжен съд да прекрати дейността на дружеството и то да премине към ликвидация. Фирмата е нещо като приемник на ликвидираната “Пловдив - Пишещи машини”. Малко под половината от дяловете є са собственост на регистрираната в Пазарджик “Тракия консулт” ООД със съдружници Янко Каменов и Светла Цветкова-Райчева.

В счетоводния баланс за 2007 г. е посочено, че печалбата на “Булком импекс” от предходната година е 6.5 милиона лева.

Ликвидацията на дружеството приключва на 18 юни 2012 г., а ликвидаторът финализира процеса с доклад. В него се казва, че цялото имущество на фирмата е осребрено и всички негови задължения са уредени. Филчев тегли чертата и обобщава, че  финансовият резултат от ликвидацията е 995 598.63 лева, а финансовият резултат от стопанската дейност - 237 346.99 лева. Тоест спечелената сума е малко над 1.2 милиона лева.

“Пишещи машини” АД отдавна не съществува. Голямата сделка на съдружниците в компанията - “Албена инвест холдинг” и “Пловдив - Пишещи машини”, е със Здравко Линкин, мажоритарния собственик на “Профилинк”.

Според управителя на “Профилинк” Васил Фиданов сделката за сградите и земята на завода става през 2007 година. Той отказа да съобщи цената. Заводът е разположен върху 100 000 квадратни метра. Има три производствени халета, висока административна сграда, здравна служба и стол в административната постройка. Колко може да струва всичко това? Няма как да се стреля напосоки и да се посочи цена, но нека припомня, че през 2007 г. пазарът на недвижими имоти направо летеше. Квадрат земя на изходите на Пловдив струваше не по-малко от 50 евро.
В цялата история на “Пишещи машини” след 1996 г. има още един сигурен факт. И той е, че работниците, които са притежавали малък пакет акции, не са получили и лев от приватизацията. Тези, които са се облагодетелствали, са не повече от 1 процент от всички. Справедливостта в тази приватизация също не е повече от 1 процент.

“Профилинк” инвестира 6 млн. в новия завод

Около 6 млн. лв. е инвестирала компанията за PVC профили за прозорци, врати облицовки и други в стария завод “Пишещи машини”. “Преди това производството ни беше в старото предприятие ЗЗУ. Но там нямаше възможност да разширяваме производствената база, затова потърсихме друг терен, поясни управителят Васил Фиданов. Той посочи, че сделката е сключена с двамата съдружници в предприятието - “Албена инвест холдинг” и “Пловдив-Пишещи машини”, но отказа да назове цената. Когато купихме предприятието, в него имаше към 50 наематели. Цареше разруха, а старите машини ставаха само за скрап, поясни Фиданов. В двора от 120 000 квадрата, и по-точно в старата леярна на “Пишещи машини”, се преместило и дъщерното дружество на “Профилинк” “Теолино пласт”.

Заводът е лидер в своята сфера на производство в страната и е в топ 10 на фирмите от бранша в Европа. Работниците му са около 500 в пиковите месеци от април до ноември, режимът на работа е 24-часов. 70 на сто от продукцията е за експорт, а пазарът е с радиус 1500 км от Пловдив, посочи управителят. Вътрешната търговия се извършва от 22 склада на компанията в страната. “Профилинк” е спечелила два проекта по програмата за конкурентоспособност. Изпълнението на първия - за технологични иновации, е приключило. Вторият е в ход. Той е за въвеждане на енергоспестяващи технологии.

Апетитът не намалява

4-ма собственици в института на завода бранят в съда работилниците си
Пет фирми, които през 1997 година са закупили от Агенцията за приватизация части от бившия Институт  “Инструментално и технологично оборудване” ЕООД, водят съдебни дела, за да защитят собствеността си. Институтът е залепен за сграда на завод “Пишещи машини”, но още от соцгодините е бил самостоятелно дружество. През 1997 г. ликвидаторът му Костадин Андонов предлага на агенцията да продаде сградата на части, тъй като наемателите в нея искат да закупят помещенията. Следва сделка и “С и Н 96”, “Вакуум инженеринг”, Салоон - Веселин Сариев” и “МисАнели” стават законни собственици в сградата. Нейната застроена площ е 1338 кв. м.
Оказва се обаче, че към сградата има претенции първо “Пловдив - Пишещи машини”, а после приемникът на фирмата “Булкомимпекс”. Започват съдебни дела, които продължават още. Към помещението в бившия институт претенции предявява “Управление на имоти” с пазарджишка регистрация. В Търговския регистър като “капитал на дружеството” се описва институтът и други постройки към него. Те се оценяват на 1 054 660 лева.
“Управление на имоти” е била собственост на “Булкомимпекс” АД. Ликвидаторът на дружеството Верен Филчев продава миналата година продадения от Агенцията за приватизация институт на “Технолинкинвест” - един от съдружниците на “Профилинк”. На заседание на Съвета на директорите от 27 март 2012 г. се взима решение “Управление на имоти” да се изкупи на 100 процента от “Булкоминвест” “на цена, не по-висока от 176 000 лева”.
“Тракия консулт” пък - част от плеядата фирми, свързани с “Пловдив-Пишещи машини”, продава земята пред института, която е 2356 квадрата, на “Профилинк”. В момента върви дело и за нея, тъй като малките собственици - съседи на “Профилинк”, нямат оперативна площ в двора, за да извършват доставки и разтоварвания. Няма къде да спират и автомобилите си.

Включих се, за да съм полезен на работниците, нищо не спечелих

 Атанас КРЪСТЕВ, лидер на “Подкрепа” - Пловдив  Интервю на Надя ПЕТРОВА


- Г-н Кръстев, вие също имахте участие в събитията около приватизацията на “Пишещи машини”. Защо?


- Включих се на страната на Верен Филчев, защото не исках предприятието да се разгради и продаде на безценица от “Албена холдинг”. В това и се изчерпваше моето участие. Мадам Шулева бе готова да продаде завода за жълти стотинки, а там работеха доста хора, някои от тях и наши синдикални членове.


- Кой стоеше зад вас? Кой от Министерството на промишлеността?


- Никой! Никой от министерството не беше замесен. Категоричен съм! Когато Лидия Шулева стана вицепремиер, продължи да се занимава с “Пишещи машини”. За един ден бяха уволнени всички членове на “Подкрепа” в завода.


- Нима той още е работел тогава?


- Да, работеше, около 500 души се трудеха в него. Работеше и трупаше задължения за работни заплати, за ток, за данъци. Ние разплатихме всичко.


- В работниците е имало акции за 11.6% от завода. Те получиха ли нещо от продажбата?


- Разбира се. Някои си продадоха акциите на нашето дружество, на други плати купувачът “Профилинк”.


- Вие лично колко спечелихте от участието си в тази приватизация?


- Нищо не съм спечелил. Аз се включих, за да запазим работните места и за да спрем “Албена” да продаде завода за жълти стотинки. Доволен съм, че накрая се появи купувач - “Профилинк”, и сега на това място имаме модерно, работещо предприятие. 

<>
>

Топ новини
Читател: Скочих в локва заради неправилно паркирани коли
18.01.2018   |
18:15   |
4440
Коментари: 0
Пловдивчанин се оплака в редакцията на в. &bdquo;Марица&ldquo;, че му се е наложило да скочи в локва заради неправилно парклирали коли. Случката се разиграла в четвъртък...