вторник, 20 Февруари 2018 05:25 ч.

С PET/CT определяме точното лечение за всеки пациент

Той дава възможност за ранна диагностика на злокачествените тумори и техните метастази
15.02.2017   |   12:29
Прочетена: 3443   |
Коментари: 0
С PET/CT определяме точното лечение за всеки пациент

Добринка ДИМОВА


 

Д-р Мариана Маровска е началник на Отделението по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Свети Георги“ и главен асистент в Катедра „Клинична онкология“ на Медицинския университет - Пловдив.


Д-р Маровска, какви възможности за диагностика има РЕТ/CT-скенерът?

- РЕТ/CT е съчетание от две изследвания: нуклеарномедицинско - позитронно-емисионна томография, и рентгенова компютърна томография - скенер. Позитронните образи регистрират промени на молекулярно ниво и чрез тях се доказват много ранни функционални отклонения в органите, далеч преди да настъпят структурни изменения. Компютър-томографските образи позволяват прецизна локализация на болестните огнища.

За диагностичния процес се използват малки активности краткоживущи позитронни радиофармацевтици, в частност 18F-FDG - деоксиглюкоза, белязана с радиоактивен флуор. Като краен резултат се визуализират три образа - функционален (РЕТ), морфологичен (СТ)  и софтуерно генериран трети образ, съчетаващ функционалните и морфологичните образи.

РЕТ/CT се провежда при пациенти с доказани онкологични заболявания. Целта е да се определи разположението и разпространението на злокачествените тумори, наличието на метастази, ранно доказване на рецидиви, за диференциране на злокачествени от доброкачествени образувания.

Прилага се при пациенти с доказани  метастази за търсене на първично огнище, както и за доказване на метастази, които не се долавят с други диагностични методи. Провежда се за отчитане на ефекта от проведено лечение и при всички случаи на неясна и несигурна информация от другите образни методи.  

Изследват се пациенти със злокачествени заболявания с различна локализация - гастроинтестинален тракт, белия дроб, млечната жлеза, малигнен меланом, в областта на главата и шията, лимфоми, гинекологични тумори, първични и метастатични костни тумори.

Какви са ползите за пациентите от Пловдив и региона?

- С въвеждане в експлоатация на новия свръхмодерен апарат РЕТ/CT ще се задоволи потребността на болните от провеждане на така необходимото изследване за прецизна ранна диагностика и от определяне на правилен терапевтичен подход. Спестява им се и неудобството да пътуват до по-далечни нуклеарномедицински центрове, което е свързано с физическо и психическо натоварване и финансови разходи. Не на последно място, разбира се, е и фактът, че това е единственият РЕТ/CT в Южна България със сключен договор с НЗОК за извършваните процедури

Какъв е редът за провеждане на изследването?

- Необходимо e в отделението да се представят копия от медицинските документи на болния - епикризи, проведени образни изследвания, решения на онкологични комисии и телефон за връзка. Документите на пациента се представят в Отделението по нуклеарна медицина след предварителна уговорка на някой от следните телефони: 032 602 351, 0885 29 58 23, 0885 64 07 49 в двете бази на отделението - „Васил Априлов“№ 15А или „Пещерско шосе“ №66.

Документите се приемат на място, също така има възможност и да се изпратят с куриер на адрес: Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов“ 15А, Отделение „Нуклеарна медицина“, до старши лаборант Деляна Канева, тел. 0885 29 58 23. Получените документи се  разглеждат от специализирана лекарска комисия в рамките на 5 работни дни. При одобрение се назначават дата и час за изследване, за които пациентите могат да се информират по телефона.

Необходима ли е предварителна подготовка за изследването с PET/CT?

- Преди провеждане на изследването е необходима специална подготовка, за която инструктираме пациентите още при заплануването. В деня преди изследването физическите усилия и въглехидратните храни трябва да се ограничат.

В деня на изследване пациентът се явява гладен и носи медицинско направление 8А за процедура 36. Ако приема медикаменти, може да ги изпие с вода. Необходимо е облеклото да е удобно, топло, широко, без метални аксесоари. Пациентите с диабет подлежат на малко по-различна специална подготовка.

Каква е процедурата на изследването? 

- Целият диагностичен процес трае около 2 часа от момента на инжектиране на радиоактивното вещество. Пациентът изчаква необходимото време за натрупване на веществото в специален, добре затоплен бокс, в абсолютен покой. Помещенията са съобразени с всички нормативни изисквания и предлагат комфорт за болните, включително и за хора в неравностойно положение.

След престой от 50 - 60 минути пациентът се поставя на апарата. За около 20 минути се регистрира разпределението на радиоактивно вещество в тялото. След приключване на изследването пациентът изчаква един час в специална чакалня, приемайки големи количества течности, за увеличаване на диурезата и по-бързо елиминиране на радиофармацевтика. /Марица.бг

<>
>

Топ новини
Читател: Скочих в локва заради неправилно паркирани коли
18.01.2018   |
18:15   |
3973
Коментари: 0
Пловдивчанин се оплака в редакцията на в. &bdquo;Марица&ldquo;, че му се е наложило да скочи в локва заради неправилно парклирали коли. Случката се разиграла в четвъртък...