неделя, 21 Януари 2018 12:59 ч.

Що е то социален дъмпинг

Забърка ли Еманюел Макрон буря в чаша вода, обикаляйки Източна Европа
28.08.2017   |   12:18
Прочетена: 545   |
Коментари: 0
Що е то социален дъмпинг

Обиколката на френския президент Еманюел Макрон в Източна Европа, част от която е и посещението му в България, си постави основна цел - да преговаря в полза на изменянето на правилата за командированите работници в ЕС. Идеята е премахване на „нелоялната конкуренция“, която в момента оказват командировани източноевропейски работници на работещите в западноевропейски страни.

Практиката, станала популярна като „социален дъмпинг“, има няколко форми - най-простата от тях е, че работниците от бившия Източен блок са склонни да работят за по-ниско заплащане в сравнение с местните. На този фронт обаче трудно могат да бъдат въведени ограничения, без да бъде нарушено фундаменталното право на движение на работниците в рамките на Европейския съюз. При командировките обаче са налице единствено изисквания да се плаща минималната заплата на страната, в която е командирован работникът. Той запазва правото си да плаща социални осигуровки в собствената си страна вместо по-високите в страната, в която е командирован. Понастоящем това може да се случва за период до три години, а предложението на френския президент е скъсяване до една годинa.

Идеята не е нова - тя се обсъжда от миналата година, като тогава срещна значителна съпротива от повечето източноевропейски страни-членки на ЕС с аргумента, че то нарушава принципа на субсидиарност на ЕС. Субсидиарност е основна политическа доктрина, според която решенията по създаване на политики трябва да се вземат на възможно най-децентрализирано ниво. 
Въпреки че според европейската комисия субсидиарността не е нарушена, струва си да се разгледат няколко обстоятелства около съществуването на целенасочен „социален дъмпинг“.

Нови правила за командироването влязоха в сила в началото на 2017 г. С тях се въведе принципът за заплащане на минималната заплата на приемащата държава от първия ден на работата зад граница. Продължителността на почивките и отпуските, извънредният труд и редица други условия създадоха значителна бюрократична тежест върху работодателите, които командироват работници. 

Размерът на командированата работна сила в целия ЕС е била около 1,92 милиона през 2014 г. Дори и да допуснем, че темпът  на растеж през последните години се е запазил, най-вероятно в момента броят на тези работници е малко над 2 милиона, на фона на над 240 милиона икономически активни. Най-много командировани работници има в Германия (419 хиляди към 2014 г.) и Франция (178 хиляди), като повечето работят в строителството. С други думи, командированите работници са относително малка част от работната сила на приемащите ги държави, което поражда съмнение, че те влияят значително на пазара на труда в тях.

Социален дъмпинг би бил налице, ако източноевропейските държави имаха по-свободни регулации по отношение на условията на труд, и съответно спазването на регулациите на изпращаща страна от командированите работници наистина поставяше тези на приемащата страна в неравностойно положение. Точното сравнение на пълния обем на регулациите върху труда обаче е трудна задача - на помощ тук идват индикаторите за защита на служителите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, които обаче не включват данни за България и Румъния, тъй като не членуват в организацията. Сравнението на тези оценки сочи, че регулаторната защита на труда всъщност е по-висока в новите страни-членки на ЕС. Средната оценка на източноевропейските държави е 2,5 от възможни 5, а на западноевропейските - 2,3. С други думи, няма основания да се твърди, че в новите страни членки има значително по-слаби правила и защита на труда, което да им дава значително конкурентно предимство пред тези в старите.

Няма спор, че заплатите в източноевропейските и западноевропейските държави са чувствително различни. Това обаче е продукт от много различното им икономическо развитие, а не на целенасочена политика на потискане на заплащането в новите страни-членки, целяща осигуряване на нечестно конкурентно предимство. Освен това настоящият режим на регулация на командировките е обвързан с минималната заплата на приемащата държава - иначе казано, страните които се опасяват от „социален дъмпинг“, държат инструмента, с който могат да се предпазят от него, без да се нуждаят от намеса на общоевропейско ниво.

Не на последно място струва си да се замислим дали ЕС въобще включва принцип на равно заплащане между отделните страни-членки. Такъв принцип не съществува дори в рамките на самите страни, а въвеждането му за целия огромен пазар на труда на ЕС би влязло в остро противоречие с отворения конкурентен пазар в рамките на Съюза и свободното движение на работниците.

С други думи, предложението, което идва да защитава френският президент, от една страна, прилича на буря в чаша вода, тъй като засяга проблем с относително малък обхват и минимално влияние и прилича най-вече на изпълнение на предизборно обещание. Изпълнението му обаче застрашава принципите на свободно движение на хора и отворения конкурентен пазар в рамките на ЕС.


Топ новини
Читател: Скочих в локва заради неправилно паркирани коли
18.01.2018   |
18:15   |
749
Коментари: 0
Пловдивчанин се оплака в редакцията на в. „Марица“, че му се е наложило да скочи в локва заради неправилно парклирали коли. Случката се разиграла в четвъртък...